[]


تصاویری از ایام دانشجویی؛ مشهد و پاریس (۱۳۳۴ تا ۱۳۴۳)

023a

تصاویری از ایام دانشجویی

از تاریخ ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۳

 • ایام دانشجویی- مشهد ۱۳۳۲تا ۱۳۳۷
 • مشهد ۱۳۳۷
 • ازدواج ۱۳۳۷
 • ازدواج ۱۳۳۷
 • 023a
 • زندان قزل قلعه ۱۳۳۶
 • images
 • 619664_695
 • images۶
 • پاریس
 • پاریس
 • ۱۸
 • images۳
 • images۲
 • 57305177


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 9, 2018 1426 بازدید       [facebook]