[]


سمپوزیوم «اکنون، ما و شریعتی» برگزار شد.دانشگاه تربیت مدرس تالار مطهری (۱و ۲ آذرماه ۱۳۹۶)

 

photo_2017-11-25_15-38-42

 

اکنون ، ما و شریعتی

سمپوزیوم «اکنون، ما و شریعتی» در روزهای اول و دوم آذرماه در دانشکده تربیت مدرس، تالار مطهری برگزار شد.

روز اول این سمپوزیوم با سخنرانی  سوسن شریعتی در افتتاحیه آغاز شد. این سمپوزیوم در طی دو روز با هشت پنل و دو میز گرد اجرا شد. چهار پنل روز اول به ترتیب با عناوین «خود،دیگری و هویت های چند گانه» ، « آزادی و دموکراسی خواهی»، «عرفان رهایی بخش»، «اصلاح دینی» و چهار پنل روز دوم به ترتیب با این عناوین «تحول دوران»، «بازسازی سوسیالیسم و نقد نئولیبرالیسم»، «امر اجتماعی» و «بنیادگرایی، اسلامیسم و پسااسلامیسم» برگزارشد .

دو میزگرد در دو شب سمپوزیوم برای شب اول با موضوعیت:«متفکر آینده» با حضور اساتید: رضا داوری ادکانی، احسان شریعتی و بیژن عبدالکریمی و مدیریت میزگرد، عباس منوچهری و در شب دوم با موضوعیت: «شرایط امکان یک پارادایم بدیل» با حضور اساتید: هاشم آقاجری، مجتبی مهدوی، احسان شریعتی و مدیریت میزگرد حسین مصباحیان به سمپوزیوم پایان داد.

این مراسم با حضورگسترده دانشجویان و شخصیتهای فرهنگی، مدنی و سیاسی نام آشنا همراه بود. از میان این بزرگان می توان به این اسامی اشاره کرد. دکتر علیرضا رجائی، دکتر زیدآبادی، دکتر رفیعی، مهندس میثمی، خانم اعظم طالقانی، قربان بهزادیان نژاد، خانم پوران شریعت رضوی، مسعود پدرام ، خانم ناهید توسلی، محمد درگاهی، کیوان صمیمی، مهدی غنی، خانم مینو مرتاضی لنگرودی، خانم رقیه زارع پور ( همسر روئین عطوفت)، خانم زهرا آقاجانی ( همسر رضا آقاخانی)، خسرو آذربایجانی و… شرکت داشتند.لازم به ذکر است که دو تن از سخنرانان این سمپوزیوم آقایان یاشار دارالشفا و مسعود پدرام متاسفانه مجوز سخنرانی نیافتند.

 پوران شریعت رضوی با یادآوری خاطراتش در دهه شصت و اینکه چگونه با کمک آقایان امیر رضایی و مجید شریف ( قربانی قتلهای زنجیره‌ای) به گردآوری مجموعه آثار شریعتی پرداخته است به سمپوزیوم خاتمه داد.

 photo_2017-11-24_00-45-15گزارش کامل سمپوزیوم

رسانه هانویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 26, 2017 1039 بازدید       [facebook]