[]


لیست آثار شریعتی به زبان آلمانی

 

لیست آثار شریعتی به زبان آلمانی

 

ده عنوان از اثار شریعتی کمی پس از انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ۶۲، توسط بخش فرهنگی سفارت ایران در آلمان ترجمه شده است. این عناوین عبارتند از :

 

 

1)Exploration und raffinierung der kulturellen Quellen

استخراج و تصفيه منابع فرهنگي

Ali Schariati

Islamische Renaissance,Bonn,1980

————————————-

 

2)Die vier Gefangisse des menchen

چهار زندان انسان

Ali Schariati

Ed:Botschaft der Islamischen Republik Iran Press und Kuturab Teilung, Bonn, 1981

——————————————

3)Fatima ist Fatima

فاطمه، فاطمه است!

Ali Schariati

Islamische Renaissance, Bonn,1981

(Botschaft der Islamischen Republik Iran)

 ——————————————

 

4)Zur Westlichen Demokratie

«درباره دموكراسي غربي”

Ali Schariati

Islamische Renaissance, Bonn,1981

————————————————–

این کتاب گزينشي است از كتاب امت و امامت كه در آن شريعتي به نقد دموكراسي هاي ليبرال  مي پردازد و از دموكراسي متعهد متاثر از كنفرانس باندونگ سخن مي گويد. گزينش اين متن از سوي انتشارات سفارت ايران در سال هاي اوليه انقلاب  ایران (قبل از١٣٦٠)قابل توجه است.

 

5)Das Menschenbild im Marxismus,in anderen abendlandischen denkschulen und im Islam

انسان، اسلام و مكتب هاي  مغرب

Ali Schariati

Islamische Renaissance, Bonn,1983

———————————————

6)Ya, so war es, bruder!

آري، اينچنين بود اي برادر!

Ali Schariati

Islamisches Fuhrungsminsterium Islamissche Republik Iran

—————————————–

7)Hajj

حج

Ali Schariati

Islamisches Fuhrungsminsterium Islamissche Republik Iran

————————————-

8)Die Umma

امت، گزیده ای است از کتاب امت و امامت شریعتی.

Ali Schariati

Tra:J.G.Blaschke

Ed: Verlag, A-Austria, 1982

————————————–

9)Zivilisation und Modernismus

تمدن و تجدد

Ali Schariati

Tra:J.G.Blaschke

Ed:Verlag,A,Austria,1982

——————————————-

 

10)Die Kunst Menchtich Zu Sein

هنر انسان بودن

Ali Schariati

Tra:J.G.Blaschke

Ed: Verleg A,Austria,1982

—————————————-

11)Wo Fangen Wir An?

از کجا آغاز کنیم

Ali Schariati

Islamisches Fuhrungsminsterium Islamissche Republik Iran ,Bonn, 1981نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 3, 2017 699 بازدید       [facebook]