[]


نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم دومین سالگرد هجرت شریعتی به سرپرست رادیو و تلویزیون (۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸)

نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم به سرپرست رادیو و تلویزیون

این نامه‌ی اعتراضی از سوی کمیته‌ی برگزار کننده‌ی مراسم دومین سالگرد هجرت شریعتی خطاب به سرپرست رادیو تلویزیون، به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ نوشته شده است. این اعتراض مرتبط با پوشش ضعیف مراسم ۲۶ اردیبهشت بود که در چمن دانشگاه تهران برگزار شد. تصویر نامه:نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 3, 2015 1758 بازدید       [facebook]