[]


دانشگاه سوربن، پاریس (۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲)

photo_2017-07-02_16-53-05

 

دانشگاه سوربن

نشانی پاریس، خیابان ویکتور کوزن، پلاک ۱، پاریس ۵

La Sorbonne

1.Rue Victor Cousin

75005 Paris

دانشگاه سوربن که از قرن سیزدهم توسط روبرت دو سوربن تاسیس شده و در آغاز دانشگاه الهیات بوده است تا کنون یکی از مراکز مهم آموزش عالی در فرانسه است. شریعتی از سال ۱۹۵۹تا ۱۹۶۴، دانشجوی ادبیات و تاریخ دانشکده سوربن (تاریخ قدیسین) بود و دکترای خود را تحت عنوان «فضایل بلخ» و زیر نظر پروفسور لازار گذراند.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 2, 2017 457 بازدید       [facebook]