[]


جوابیه‌ی احسان شریعتی به یادداشتِ کیهان درباره‌ی شریعتی (اردیبهشت ۱۳۵۸)

جوابیه‌ی احسان شریعتی به یادداشتِ کیهان درباره‌ی شریعتی

اردیبهشت ۱۳۵۸

این جوابیه اعتراضی است به نویسنده روزنامه کیهان به دلیل استنباط شخصی نویسنده از آثار شریعتی علیه روحانیت مرتجع و مترقی و در تایید ترور. بنابر قانون مطبوعات این جوابیه به روزنامه کیهان فرستاده شد که متاسفانه آن بخش از متن که اعتراض علیه کیهان بود بدون هیچگونه توضیحی سانسور شد. تصویر نامه:نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 1, 2015 1245 بازدید       [facebook]