[]


بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی در لندن (کانون توحید لندن ـ خرداد ۱۳۸۴)

شریعتی به بحران هویت پاسخ داد

بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی در لندن
مکان: کانون توحید لندن
زمان: ۲۸ خرداد ۱۳۸۴

 

«کانون توحید» وابسته به انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در لندن به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی مراسم یادبودی را با حضور دکتر عبدالکریم سروش برگزار کرد. دکتر سروش در این نشست به بررسی زندگی، مرگ  و دیدگاههای دکتر شریعتی پرداخت. او ابتدا شرایطی را که منجر به مرگ شریعتی شد تشریح کرد و از وی به عنوان شخصیتی یاد کرد که نه تنها مورد تکریم موافقان بود، بلکه مخالفان نیز به خاطر بزرگی شخصیت و دیدگاه به او. احترام می گذاشتند. وی در ادامه گفت:

«افراد و گروههای زیادی به خاطر شخصیت بزرگ و اثرگذار شریعتی در پی مرگ او غمگین شده و از تمامی کشورها راهی لندن شدند زیرا حتی کسانی که با عقیده او موافق نبودند به عنوان یک مخالف رژیم سابق به وی احترام می گذاشتند. مهمترین کار شریعتی پاسخ دادن به بحران هویت مسلمانان و خصوصا جوانان مسلمان در زمان خود بود. در آن دوران  جوانان مسلمان  با بحران های  هویتی عظیمی رو به رو بودند زیرا مدرنیته از یک سو چپ گرایی از سوی دیگر هر روز فشار بیشتری را متوجه جوانان مسلمان می کرد و آنها به هیچ طریق نمی دانستند بین باورهای سنتی خود از مذاهب و یا مدرنیته و چپ گرایی کدام را باید انتخاب کنند. شریعتی دقیقا  در زمانی ظهور کرد که بحران هویت  جوانان  به شدت  وخیم شده بود و خصوصا جوانان  مسلمان خارج از ایران  در پی دچار شدن به این بحران  به هیچ عنوان نمی توانستند پاسخ روشنی به سوال های خود بیابند. با این حال شریعتی در نوشته های خود این بحران را به نحوی علاج کرده و هویت جدیدی را در اختیار جوانان مسلمان قرار می داد که به واسطه آن می توانستند از بسیاری از باورهای خود دفاع کنند. به همین دلیل بود که اندیشه شریعتی پس از مدتی به عنوان پناهگاهی برای مسلمانان و خصوصا جوانان شد و نوشته های وی پس از چاپ شدن در خارج از ایران همانند آبی در کام تشنگان، جوانان مسلمان را شیفته خود کرد.»

منبع: روزنامه شرق (۳۱ خرداد ۱۳۸۴)
  • photo_2017-05-31_15-14-07
  • photo_2017-05-31_15-09-03


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 23, 2017 964 بازدید       [facebook]