[]


بیست و دومین ساگرد شهادت (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران – خردادماه ۱۳۷۸)

 

شریعتی، دین و ملیت

-شریعتی و حاکمیت

دانشگاه تربیت دبیر(شهید رجایی)

دراین مراسم آقای رضا علیجانی با عنوان : «شریعتی، دین و ملیت» و رحیم پور با عنوان «شریعتی و حاکمیت»، سخنرانی کردند.

( ایران فردا، خرداد 1378، شماره 54)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 22, 2017 869 بازدید       [facebook]