[]


مراسم نصب تندیس دکتر شریعتی در ساختمان جهاد دانشگاهی مشهد (دانشکده ادبیات سابق ـ شهریور ۱۳۸۰)

نصب تندیس دکتر شریعتی در ساختمان جهاد دانشگاهی مشهد (دانشکده ادبیات سابق)

مکان: ساختمان جهاد دانشگاهی مشهد (دانشکده ادبیات سابق)
زمان: شهریور ۱۳۸۰

 

تندیس دکتر شریعتی در ساختمان سابق دانشکده ادبیات که پس از طی مراحل مختلف اداری و با نظر هیأت امنای دانشگاه‌های شرق کشور و موافقت دکتر معین وزیر علوم به جهاد دانشگاهی فروخته شد، نصب خواهد شد. مهدی شریفی معاون فرهنگی جهاد در گفتگو با ایسنا گفت: به منظور حفظ صبغه فرهنگی ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی که محل تحصیل و تدریس اساتید برجسته ادب و فرهنگ کشور بوده است، پس از انتقال این دانشکده به پردیس دانشگاه فردوسی، این محل به مرکزی فرهنگی، علمی و پژوهشی تبدیل خواهد شد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 21, 2017 986 بازدید       [facebook]