[]


بیست و چهارمین سالگرد شهادت شریعتی (روستای مزینان ـ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰)

مراسم  سالگرد شهادت شریعتی در مزینان

مکان: روستای مزینان
زمان: ۲۹ خرداد ۱۳۸۰

 

مراسم بیست و چهارمین سالگرد شهادت شریعتی در زادگاهش مزینان با حضور جمع کثیری از دانشجویان و اساتید دانشگاهُ شخصیت های علمی و فرهنگی  و تعدادی از فرماندارانُ بخشداران و نیز با حضور علی صالح آبادی، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی برگزار شد. معاون وزیر مسکن شریعتی را موتور حرکت انقلاب دانست.

منبع: روزنامه ملت (۳۰ خرداد ۱۳۸۰)
  • روزنامه همبستگی ۳۱خرداد ۱۳۸۰
  • روزنامه همبستگی ۱۳۸۰


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 21, 2017 899 بازدید       [facebook]