[]


مجلس ترحیم دکتر شریعتی (روزنامه اطلاعات ـ ۲ تیر ۱۳۵۶)

 

مجلس ترحیم دکتر شریعتی

منبع: روزنامه اطلاعات

تاریخ: دوم تیرماه ۲۵۳۶

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 7, 2017 1049 بازدید       [facebook]