[]


بازتاب شهادت علی شریعتی (نشریه قدس ـ تیرماه ۱۳۵۶)

0024

سفر شهادت

منبع: خبرنامه (شماره ۸)

تاریخ: تیرماه ۱۳۵۶

نشریه قدس (ارگان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا)

قدس شماره( pdf ( ۸نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 18, 2017 1084 بازدید       [facebook]