[]


اطلاعیه در سوگ علی شریعتی (خرداد خونین ـ ژوئن ۱۹۷۷ | خرداد ۱۳۵۶)

 

اطلاعیه

منبع: خرداد خونین، شماره ۳، ارگان سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی

تاریخ: خرداد ۱۳۵۶ (June 1977)

نشریه «خرداد خونین» ارگان سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی خارج از کشور در تاریخ خرداد ماه ۱۳۵۶ اطلاعیه‌ای در سوگ دکتر علی شریعتی منتشر کرده است.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 17, 2017 500 بازدید       [facebook]