[]


هم اندیشی شریعتی و انسان، ملیت، هویت،ایران و اسلام (پژوهشکده علوم انسانی -۱۱ اسفند ۱۳۹۵)

 

هم اندیشی شریعتی و انسان، ملیت، هویت،ایران و اسلام

photo_2017-02-27_12-20-56

پژوهشکده علوم انسانی در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵ همایشی با عنوان «هم اندیشی شریعتی و انسان، ملیت، هویت، ایران و اسلام » با مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران برگزار کرد .

در این همایش سخنرانان به ترتیب عبارت بودند از :

فرید خاتمی، محمد علی مرادی، شکوه السادات حسینی، مزدک رجبی، هادی خانیکی، قاسم پورحسن، محمد سالار کسرایی، سید جوادمیری .

صوت

 

photo_2017-03-05_12-36-46دکتر فرید خاتمی

photo_2017-03-05_12-36-55دکتر محمد علی مرادی

photo_2017-03-05_12-37-02دکتر شکوه السادات حسینی

photo_2017-03-05_12-37-07دکتر مزدک رجبی

photo_2017-03-05_12-37-15دکتر هادی خانیکی

photo_2017-03-05_12-37-31دکتر قاسم پور حسن

photo_2017-03-05_12-37-38دکتر محمد سالار کسرایی

photo_2017-03-05_12-37-45دکتر سید جواد میری

 

صوتنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 7, 2017 747 بازدید       [facebook]