[]

ده عنوان از آثار شریعتی کمی پس از انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ توسط بخش فرهنگی سفارت ایران در آلمان ترجمه شده است.

استخراج و تصفيه منابع فرهنگي،(1980) Exploration und raffinierung der kulturellen Quellen

 

scan0084

Exploration und raffinierung der kulturellen Quellen

استخراج و تصفيه منابع فرهنگي

Ali Schariati

Islamische Renaissance,Bonn,1980

لیست آثار شریعتی به زبان آلمانی

 

لیست آثار شریعتی به زبان آلمانی

 

ده عنوان از اثار شریعتی کمی پس از انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ۶۲، توسط بخش فرهنگی سفارت ایران در آلمان ترجمه شده است. این عناوین عبارتند از : (بیشتر…)