[]

ده عنوان از آثار شریعتی کمی پس از انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ توسط بخش فرهنگی سفارت ایران در آلمان ترجمه شده است.

استخراج و تصفيه منابع فرهنگي،(1980) Exploration und raffinierung der kulturellen Quellen

Exploration und raffinierung der kulturellen Quellen

استخراج و تصفيه منابع فرهنگی

(بیشتر…)

لیست آثار شریعتی به زبان آلمانی

 

لیست آثار شریعتی به زبان آلمانی

 

ده عنوان از اثار شریعتی کمی پس از انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ۶۲، توسط بخش فرهنگی سفارت ایران در آلمان ترجمه شده است. این عناوین عبارتند از : (بیشتر…)