[]

خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن؛ دفتر های بنیاد دفتر دوم (۱۳۸۱)

 خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن

دفترهای بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ تولید: ۱۳۸۱

دفترهای بنیاد (دفتر دوم)، تهران، نشر قصیده‌سرا؛ چاپ اول: 1381؛ 289 صفحه رقعی.

(بیشتر…)