[]


دیدار | فریدون انوشه (۱۳۸۹)

دیدار

شعری از فریدون انوشه

دیشب آهنگ خیالت مجلس ما را گرفت                 شادی مهتاب یاد تو همه جا را گرفت
از نگاه شبگذاران زنگ ظلمت را زدود                      از ضمیر عشقورزان رنگ غم‌ها را گرفت
نغمه‌های پر طنینت هیبت شب را شکست             از دل آیینه‌ها ترس تماشا را گرفت
یوسف عشق آفرینی در حدیث روزگار                     شهرت زیبایی روح تو دنیا را گرفت
شام شیخ و شحنه را «شمع» فروزان تو سوخت       آفتاب عشق توحید تو فردا را گرفت
دیدمت اینبار هم «زیبا‌تر از دیدار پیش»                    شعرم از آن لحظه این الفاظ شیوا را گرفت

۳۰ خرداد  ١٣٨٩نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 3, 2015 1522 بازدید       [facebook]