[]


بزرگ‌تر از حج : شهادت (۱۳۵۰)

764-small-thu

بزرگ‌تر از حج :شهادت

متنی که در پی‌خواهد آمد، با همان نام در مجموعه آثار (۶) به نام «تحلیلی از مناسک حج» از یک متن کتبی منتشر شده است.

بنابراین، اکنون که سال 60 هجری است زمان یکپارچه در اختیار قدرت غاصب قرار گرفته، ارزش‌ها یکپارچه به وسیله دستگاه تعیین میشود؛ عقیده‌ها، افکار، به وسیلة دستگاه‌های عقیده‌ساز و فکرساز، معین میشود، و مغزها شستشو میشود، و به وسیله موادی که خودشان به نام دین میسازند پر میشود و مسموم. ایمان‌ها یا دگرگون میشود یا خریده میشود یا فلج میشود یا اگر هیچ کدام نشد، شمشیر!

و اکنون حسین آمده است، در برابر این قدرتی که هم افکار دستش است، و هم دین، هم قرآن، هم قدرت، هم زور و هم تیغ و هم تبلیغات و هم همه سلاح و بیت المال و همه وراثت پیغمبر در دست اوست.

حسین ظاهر شده است، با دست‌هایی خالی؛ هیچ چیز در دست ندارد. چکار میتواند بکند؟ آیا حسین هم میتواند همانند زاهدان به گوشه خلوت عبادت بخزد و به نام اینکه فرزند علی و فاطمه است و نواده عزیز پیغمبر، و بنابراین بهشت برایش تضیمن شده است، خاموش باشد؟ او اطمینانی را که مؤمنین ما دارند ندارد، او مسؤول است؛ او میتواند مسؤولیت جهاد را برای رسیدن به تقرب خداوند، با کتاب دعا که ساده‌تر است عوض کند؟ نمیتواند سال60 هجری است و کتاب دعا هنوز چاپ نشده است!

علی شریعتی، م.آ.19 (حسین، وارث آدم)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 7, 2015 1548 بازدید       [facebook]