[]


بیست و دومین سالگرد شهادت (دانشگاه الزهرا – خرداد ۱۳۷۸)

 

دین و ایدئولوژی در آرای شریعتی و مطهری

 

دانشگاه الزهرا

انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت شریعتی را برگزار کرد. آقایان یوسفی اشکوری و علوی تبار درباره «دین و ایدئولوژی در آرای شریعتی و مطهری» به ترتیب سخن گفتند.

( ایران فردا، خرداد 1378، شماره 54)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 22, 2017 753 بازدید       [facebook]