Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

این بخش شامل مجموعه اسنادی است که به موقعیت شریعتی پس از مرگش تا به امروز مربوط می‌شود. از اظهار نظر بزرگان درباره‌ی او، اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها و… گرفته تا این‌که چگونه خیابانی به نامش شد.

اعلام حمایت سازمان اسلامی شورا (ساش) از مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی (۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۵۸)

اطلاعیه‌‌های سازمان اسلامی شورا (ساش)

تاریخ: ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۵۸

اعلام حمایت جاما و جنبش ملی مجاهدین از مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی (۲۸ خرداد ۱۳۵۸)

اطلاعیه‌ی مشترک جاما و جنبش ملی مجاهدین

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۵۸

جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران جاما و جنبش ملی مجاهدین طی انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تجلیل از دکتر محمد مصدق اعلام کردند در مراسم ویژه‌ای که فردا «۲۹ خرداد» بمناسبت خلع ید از شرکت نفت انگلیس برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد در این اطلاعیه آمده است. بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران روز ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ یکی از فرازهای مبارزه خلق ایران برعلیه امپریالیسم انگلستان است. در این روز، دکتر محمد مصدق با خلع ید از شرکت نفت انگلیس و اخراج عمال آنها توانست بر یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشاند و ستون فقرات اقتصادی امپریالیسم را بشکند.

جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران جاما و جنبش ملی مجاهدین سالروز ۲۹ خرداد را به‌پاس مبارزات ارزشمند دکتر محمد مصدق گرامی داشته و نمایندگان این اتحاد در مراسمی که باین مناسبت برگزار می‌گردد شرکت خواهند کرد.

اطلاعیه‌ی مشترک جاما و جنبش ملی مجاهدین.pdf

اعلام حمایت نهضت اسلامی افغانستان از مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی (۲۸ خرداد ۱۳۵۸)

370-234-1389-8-10-14-10-24-1E46

اطلاعیه‌ی نهضت اسلامی افغانستان

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۵۸ (۲۸ جوزا ۱۳۵۸)

اعلام حمایت سازمان نصر افغانستان از مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی (۲۸ خرداد ۱۳۵۸)

اطلاعیه‌ی سازمان نصر افغانستان

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۵۸

سازمان نصر افغانستان بمناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شریعتی پیامی بشرح زیر فرستاده است:

(بیشتر…)

اعلام حمایت اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا از مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی (۲۹ خرداد ۱۳۵۸)

اعلامیه‌ی اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۵۸

اعلام حمایت انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی از مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی (۲۹ خرداد ۱۳۵۸)

اعلامیه‌ی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۵۸