Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

با انقلاب ایران و تا کنون، واکنش های متضادی را از سوی روحانیون در برابر شریعتی، آراء و جایگاهش می توان مشاهده کرد. چهره ای که بر دینداری اش بحث بود، نام «معلم انقلاب»ی را گرفت که اسلامی خوانده می شد؛ آثاری که پس از مرگش پیشنهاد می شد توسط «کمیته »ای اصلاح شود به تیراژ صد هزار رسید و به مثابه دعوت به انقلاب و دعوت به دینداری ای جدید خوانده می شد. در برابر این وضعیت سه واکنش را در میان روحانیون می توان دید:
-عده ای که حتی در سال های اول انقلاب همچنان با تکثیر اطلاعیه و شب نامه و استفتاء و…..بر مواضع پر عناد خویش پای می فشردند.(به عنوان مثال پخش و تکثیر وسیع جزوه ای در سال 1358 که در آن قتاوی علما جمع آوری شده بود)،با کافر خواندن او (سال های پایانی دهه 50) فراماسون خواندن او (دهه شصت)، همکاری با ساواک( در دهه هفتاد) ….نگاهی که تا به امروز ادامه دارد.(مثال: «شریعتی در دادگاه تاریخ که در 1398به چاپ رسیده است)
-آن بخش از روحانیت سیاسی که (علی رغم بایکوت حسینیه ارشاد در آغاز دهه 50)نقش او را در بسیج افکار جوانان در انقلاب نفی نکرده و نمی کنند و از این نقش تحت عنوان«شور» نام می برند و البته با این تآکید که این شور باید با «شعور» دینی متفکرین دینی عمیق تر چون آیت الله مطهری همخوانی شود برا ی اینکه قابل اعتماد گردد.(نقد تزهایی چون «تشیع-علوی،تشیع صفوی؛ اسلام منهای روحانیت و…)تا به امروز بسیاری از روحانیون سیاسی و سیاستمدار نظام این موضع را اتخاد می کنند.
-اقلیتی که که از همان آغاز تا به امروز گفتگوی مثبت و همدل را با شریعتی انتخاب کردند بی آنکه نقد را واگذارند.
لازم به ذکر است که در باره شریعتی بخش اعظم روحانیت از همان آغاز سکوت کرده و به این پرونده ورود رسمی نکردند. آیت الله خمینی، رهبرانقلاب از همان دهه پنجاه تا به آخر هیچگاه در مورد شریعتی و اراء اش اظهار نظر رسمی نکردند.
آز آغاز انقلاب ایران تا کنون می توان گفت که گرایش مسلط مطبوعات و مواضع رسمی روحانیت سیاستمدار در باره شریعتی، همین رویکرد دوم است: «شور مندی» مومن که باید در ذیل «شعور» عمیق تر و مشروع دینی خوانده شود.

نزاع سنت و تجدد بحثی در باره مناسبات فکری دکتر شریعتی و استاد مطهری | رسول جعفریان (۱۳۷۱)

0023

نزاع سنت و تجدد

بحثی در باره مناسبات فکری دکتر شریعتی و استاد مطهری

نویسنده؛ رسول جعفریان؛ نشر رئوف، چاپ اول بهار ۱۳۷۱، ۲۷۹ص رقعی.

(بیشتر…)

ارزیابی مناسبات فکری آیت‌الله مطهری و دکتر علی شریعتی؛ رسول جعفریان (۱۳۶۸)

ارزیابی مناسبات فکری آیت‌الله مطهری و دکتر علی شریعتی

نویسنه: رسول جعفریان؛ تهران، ناشر، شرکت انتشارات صیدا، چاپ اول 1368، 86 صفحه رقعی.

(بیشتر…)

نقدی بر کتاب: «شهید مطهری افشاگر توطئه…»؛ حسن یوسفی اشکوری ( ۱۳۶۴)

 

نقدی بر کتاب: « شهید مطهری افشاگر توطئه…»

نویسنده: حسن یوسفی اشکوری، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول بهار ۱۳۶۴، قطع وزیری، تیراژ ۳۰۰۰

(بیشتر…)

شهید مطهری افشاگر توطئه؛ علی ابوالحسنی ( ۱۳۶۲)

شهید مطهری افشاگر توطئه

تأویل «ظاهر» دیانت به «باطن» الحاد و مادیت

به ضمیمه نقدی از استاد شهید بر« اسلام شناسی» دکتر شریعتی

نویسنده: علی ابوالحسنی ( منذر)، تهران، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۲، قطع رقعی ۴۴۰ صفحه، تیراژ ۳۰۰۰۰

(بیشتر…)

تتمة الایقاظ؛ محمدباقر شریعتی (۱۳۶۰)

تتمة الایقاظ

نویسنده: محمد باقر شریعتی

قم، بی‌نا، [۱۳۶۰؟]، ۳۳۱ ص وزیری.

(بیشتر…)