[]

با انقلاب ایران نام شریعتی در دنیا بر سر زبان‌ها افتاد و در پی آن بدل به یکی از موضوعات قابل توجه برای متخصصین دنیای اسلام در غرب و در منطقه شد. طی این سه دهه به نامِ شریعتی همواره در ذیلِ تجربه‌ی انقلاب ایران توجه شده است؛ گاه به عنوان یکی از نظریه‌پردازانِ انقلاب اسلامی و گاه به عنوان یک روشنفکرِ مذهبیِ دگراندیش.

Ali Shariatis Religionsphilosophie: Interkulturell Gelesen | Silvia Kaweh | 2005

photo_2017-09-06_13-34-47

????? ???? ?????? ????? ???? ?? ?????? ??????

Ali Shariatis Religionsphilosophie:Interkulturell Gelesen

Author: Silvia Kaweh

Ed: Interkulturelle Bibliothek , Germany, Nordhausen ,2005

Ali Shariati interkulturell gelesen | Silvia Kaweh | 2005/1384

?? ????? ????-??????

??? ??????? ?????????? ? ????? ???? ???

 

Ali Shariati interkulturell gelesen

Silvia Kaweh

Publisher: Traugott Bautz Verlag, 2005

 

?????? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ??? ???? ??????: ?????? ????? “?? ????? ??????????? ??? ??????? ?????????? ? ????? ???? ???”? ????????? ???????? ??????? ??????? ????

(?????…)

Sufis and Anti – Sufis | Elizabeth Sirriyeh | 1999

?????? ? ????

 

Sufis and Anti – Sufis

Elizabeth Sirriyeh

Curzon Publishing, 1999

 

???? ?? ?? ??? ??? ????? ????? ???? ?? ??? «???? ? ???? ?????? ?????» ?? ???? ?????? ? ???? ?????? Sufis and Anti – Sufis ??? ?? ???? ???? ??????? ???? Elizabeth Sirriyeh ????? ??? ? ???????? Curzon ???? ?? ??? 1999 ????? ???? ???. ???? ????? ?????? ??? ??? ?? ????? ???? ? ??? ?? ??? ?? ????? ????/?/???? ??????? ????? ????? ??? ???.

(?????…)

LIFE in FREEDOM | MICHAEL AMALADOSS,SJ | 1998/1377

41TkwZwqymL._SX331_BO1,204,203,200_

????? ?? ?????

???????‌??? ?????‌??? ?? ????

???????: ??????? ????????? ??????: ???????? ???? ????? ????

 

LIFE in FREEDOM

MICHAEL AMALADOSS,SJ

(?????…)

Religion and revolution in the modern world: shariati’ islam and persian revolution | Naghi Youssefi | 1995

71Z5NHJTFlL

??? ? ?????? ?? ???? ????: ????? ??? ?????? ? ?????? ?????

 

Religion and revolution in the modern world: shariati’ islam and persian revolution

Author : Naghi youssefi

Published by University Press Of America,1995

(?????…)

ALi SERiATi iLE BiRLiKTE: PURAN SERiATi | Puran Shariat Razavi | 2016/1395

???? ?? ?? ?????

???? ?? ?? ?????

????? ????? ????

?? ???? ???? ?????????

 ALi SERiATi iLE BiRLiKTE

Translator: Ibrahim Horuz

ulak Publishing

www.dogukitabevi.com

 

????? ?????:

????? ?????‌????? ??????‌??? ?????? ? ????? ????

???? ?? ?? ?????

Islam & Muslims: Dr. Ali Shariati’s sociological views | Bashir A. Dabla | 1992

 

????? ? ????????: ?????? ?????‌??????? ???? ??? ??????

????????: ??? ????

 

Islam & Muslims : Dr. Ali Shariati’s sociological views

 Bashir A. Dabla

imprint :New Delhi, Dilpreet Pub. House, 1992

Tra Io Scia E khomeini . Ali Shariati: un ‘ Utopia Soppressa | Ricardo Cristiano | 2005

photo_2017-09-06_14-05-38

Tra Io Scia E khomeini . Ali Shariati: un ‘ Utopia Soppressa

Autor: Ricardo Cristiano

Ed: Jouvence, Italy,  2005

لیست آثار پژوهشی در باره شریعتی به زبان‌ انگلیسی

List Of Works about Shariati

The westoxication of Iran – Deceptions and reactions of Behranghi,Al Ahmad and Shariati.

ROYSTER. JE

INT. J . MIDDLE E, STUD 15 (1): 1-23 1983

(?????…)

شریعتی؛ حضور به رغم غیبت | مصطفی اللباد | ۲۰۰۲\۱۳۹۱

s3201021113146

??????? ???? ?? ??? ????

???‌???? ????‌? «?????? ????» ?? ????? ??????? ???? ???? ??????? ????? ? ????????? ????? ?? ????? ? ?????? ???? ???????. (?????…)