مصاحبه با پوران شریعت رضوی به مناسبت انتشار کتاب «برسد به دست پوران عزیزم…» (سایت بنیاد باران ـ ۱۳۹۵)

گفت‌وگو با پوران شریعت رضوی به مناسبت انتشار کتاب «برسد به دست پوران عزیزم…» منبع: سایت بنیاد باران تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵   علی بسیار مغرور و متکی به نفس بود. علی بیست سال آوانگارد زندگی کرده و جلو‌تر از نسل قبل از خودش بود. من باید کنار چنین مردی زندگی می‌کردم. از‌‌ همان ابتدای … ادامه خواندن مصاحبه با پوران شریعت رضوی به مناسبت انتشار کتاب «برسد به دست پوران عزیزم…» (سایت بنیاد باران ـ ۱۳۹۵)