[]
5


بررسی نامه‌ی منتشر نشده‌ای از دکتر شریعتی؛ عمادالدین باقی (پیام هاجر ـ تیر ۱۳۷۲)

بررسی نامه‌ی منتشر نشده‌ای از دکتر شریعتی*

عمادالدین باقی
منبع: پیام هاجر (شماره ۲۱۱)
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۷۲

 

توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه ها و بازجویی های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید واکنش عمادالدین باقی به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)


بررسی نامه‌ای منتشر نشده از دکتر شریعتی؛ بهزاد نبوی (روزنامه سلام ـ مرداد ۱۳۷۲)

بررسی نامه‌ای منتشر نشده از دکتر شریعتی

بهزاد نبوی
منبع: روزنامه سلام، شماره ۶۰۱، ص ۱۱
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۷۲

 

توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه‌ها و بازجویی‌های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید واکنش بهزاد نبوی به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)


پرونده ویژه نشریه ۱۵ خرداد (۱۳۷۳)

صفحات ویژه

منبع: نشریه ۱۵ خرداد (شماره‌های ۱۴ تا ۱۷)
تاریخ: ۱۳۷۳

 

مجله فرهنگی، سیاسی، تاریخی ۱۵ خرداد در شماره های ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ (از بهار تا زمستان) خود علاوه بر چاپ سلسله مقالات« اندیشه اسلام منهای روحانیت »را به قلم سید حمید روحانی مقالاتی تحت عنوان «اسلامشناسی یا اسلامسرایی» به قلم استاد مطهری را نیز به چاپ رسانده است.«شریعتی در دو چهره » و نیز «دو شگرد دار و دسته شریعتی» نیز نام دو مقاله ای است که در بخش سخنی با خوانندگان به شریعتی اختصاص دارد.

(بیشتر…)


شریعتی و دیالکتیک مبارزه | علی سروش (۱۳۷۸)

شریعتی و دیالکتیک مبارزه

نویسنده: علی سروش؛ تهران، نشر بزرگمهر؛چاپ اول ۱۳۷۸؛ ۳۷۸ صفحه رقعی.

(بیشتر…)


نهضت امام خمینی ـ جلد سوم | سید حمید روحانی (۱۳۷۲)

نهضت امام خمینی- جلد سوم

نویسنده: سید حمید روحانی ( زیارتی)، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول خرداد ۱۳۷۲، قطع وریری، صفحه ۹۴۷، تیراژ ۵۰۰۰

(بیشتر…)


سیمای یک زندانی؛ نگاهی به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک | سوسن شریعتی (ققنوس عصیان ـ ۱۳۸۱)

سیمای یک زندانی

نگاهی به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک 

سوسن شریعتی
منبع: کتاب ققنوس عصیان (تهران، نشر قصیده سرا، چاپ اول ۱۳۸۱، ۳۲۸ صفحه، تیراژ ۲۰۰۰)
تاریخ: ۱۳۸۱

 

«…نیّت ما، در این نوشته نگاهی است به سیمای شریعتی در مقام یک زندانی. آنجا که در برابر مسئولان امنیتی، بازجویان حرفه ای و جلادان رژیم شاه نشسته، متهم است و اسیر. بررسی پاسخهای اوست و نیز نوع پاسخهایش. فهم روشهای اوست رویاروی با بازجو و تناسب آن با اهداف و برنامه ای که برای خود تعیین کرده است. شریعتی بارها از ضرورت نوشتن مطلبی در باب « هنر بازجویی پس دادن » مبتنی بر تجربه شخصی اش سخن می گفت.»

(بیشتر…)


ریشه اندیشه اسلام منهای روحانیت (۱۵مجله خرداد ـ بهار ۱۳۷۴)

ریشه اندیشه اسلام منهای روحانیت (۵)

منبع: مجله فرهنگی، سیاسی، تاریخی ۱۵خرداد (شماره ۱۸)
تاریخ: بهار ۱۳۷۴

 

مجله فرهنگی، سیاسی، تاریخی ۱۵خرداد در شماره ۱۸ (بهار ۱۳۷۴) پنجمین قسمت سلسله مقالات «ریشه اندیشه منهای روحانیت» به قلم سید حمید روحانی را به چاپ رسانده است. در بخش با خوانندگان نیز همچنان بازتاب پرسش‌های مربوط به شریعتی و نسبتش با ساواک از یک سو و چهره‌هایی چون آیت الله بهشتی، مهندس چمران وایت الله مطهری انعکاس یافته است.

(بیشتر…)


شریعتی و ساواک؛ رضاعلیجانی (۱۳۸۲)

شریعتی و ساواک

مروری تحلیلی بر سه جلد اسناد ساواک درباره دکتر شریعتی.

نویسنده: رضا علیجانی، تهران، نشر کویر، چاپ اول 1382، 336 صفحه رقعی.

(بیشتر…)