[]
5


نشست «دکتر علی شریعتی و مفهوم زمان تاریخی» | حجت فلاح توتکار (اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰)

نشست «دکتر علی شریعتی و مفهوم زمان تاریخی»

برگزارکننده: اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

 

در سی و چهارمین سالگرد شهادت شریعتی نشستی توسط اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این نشست حجت فلاح توتکار سخنرانی خود را با عنوان «دکتر علی شریعتی و مفهوم زمان تاریخی» ارائه نمود. لینک دسترسی به فایل تصویری این نشست در ادامه‌ی متن قابل مشاهده است.

(بیشتر…)


نشست «دکتر علی شریعتی و مفهوم زمان تاریخی» (اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰)

نشست «دکتر علی شریعتی و مفهوم زمان تاریخی»

در سی و چهارمین سالگرد شهادت شریعتی نشست «دکتر علی شریعتی و مفهوم زمان تاریخی» توسط اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود. سخنران این نشست که با همکاری مدیریت کتابخانه ملی قزوین برگزار می‌شود، حجت فلاح توتکار خواهد بود.

(بیشتر…)