[]


تصاویر مراسم سی و نهمین سالگرد شهادت ( بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی – ۳۰ خرداد ۱۳۹۵)

تصاویر مراسم سی و نهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی

مکان: بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵

نشست تحت عنوان « شریعتی در اصلاحات»

سخنرانان: آقایان کمال رضوی، دکتر جواد کاشی، دکتر هادی خانیکی، دکتر علیرضا رجایی و احسان شریعتی .

 • Raw00152
 • Raw00100
 • Raw00101
 • Raw00109
 • Raw00123
 • Raw00127
 • Raw00132
 • Raw00136
 • Raw00139
 • Raw00144
 • Raw00159
 • Raw00154
 • Raw00155
 • Raw00160
 • Raw00162
 • Raw00173
 • Raw00176
 • Raw00102


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 26, 2016 2084 بازدید       [facebook]