[]


گزارش ساواک درباره‌ی احتمال حمل اعلامیه توسط شریعتی (۱۳۴۱)

 

14

 

گزارش ساواک درباره‌ی احتمال حمل اعلامیه توسط شریعتی

 

منبع: کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ گزارش: خرداد ۱۳۴۱

 

گزارش اطلاعات داخلی

موضوع    علی شریعتی مزینانی

محل       فرانسه

تاریخ گزارش    ۳۰/ ۳/ ۴۱

علی شریعتی مزینانی اهل مشهد که معاون اتحادیه دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه بوده و یکی از فعال‌ترین افراد جبهه ملی است بعلت فوت مادرش باتفاق خانمش به تهران خواهد آمد. وی ممکن است وسیله ترن به ایران وارد شود ضمناً مقداری اعلامیه نیز با خود همراه دارد.

منزل وی در پاریس محل فعالیت و پخش اعلامیه و روزنامه و آمد و رفت محصلین می‌باشد.ح

فیش و سابقه بنام علی شریعتی مزینانی بررسی و در صورت عدم سابقه پرونده انفرادی تشکیل و ارائه شود.   ۳۱/ ۳/ ۴۱نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 15, 2015 1082 بازدید       [facebook]