[]


گزارش ساواک درباره‌ی علی شریعتی (۱۳۴۲)

 

15

 

گزارش ساواک درباره‌ی علی شریعتی

منبع: کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ گزارش: مهرماه ۱۳۴۲

 

گیرنده : مقامات ساواک بترتیب سلسله مراتب

فرستنده : بخش ۳۲۵

نخست وزیری

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

  موضوع ….. آقای علی شریعتی فرزند محمدتقی ……

گزارش

سابقه : نامبرده در سال ۳۶ باتهام پخش اوراق مضره د رمشهد دستگیر و بتهران اعزام گردید و پس از ۲۸ روز زندانی آزاد و برابر نامه دادستانی ارتش قرار منع پیگرد درباره‌اش صادر گردید.

برابر اطلاعیه مورخ  ۳۰/ ۳/ ۴۱ واصله از فرانسه نامبرده معاون اتحادیه دانشجویان مقیم فرانسه از فعال‌ترین افراد جبهه ملی می‌باشد و بعلت فوت مادرش که عازم ایران بوده مقداری اعلامیه با خود همراه داشته که مراتب جهت بازرسی وسائل وی از طریق مرزبانی به ساواک‌های تبریز . مهاباد . سنندج . کرمانشاهان و آبادان طی تلگرافی اعلام گردید .

منظور : ساواک مشهد طی نامه‌ای صورت تعدادی کتاب را که وی از آلمان از پدرش خواسته ارسال نموده و تقاضا کرده چون بررسی کتاب‌های مزبور در مشهد مقدور نیست در مرکز نسبت به کنترل آن‌ها اقدام و نتیجه به ساواک مشهد اعلام گردد.

نظریه : کتاب‌های مزبور که ۱۳ قلم می‌باشد فقط ۲ قلم آن در کتابخانه موجود است که یکی …..نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 15, 2015 1096 بازدید       [facebook]