[]


دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز (۱۳۴۲)

دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز

منبع: کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ: مهر ۱۳۴۲

 

  • 17
  • 18


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 15, 2015 1291 بازدید       [facebook]