[]


انتشار «بازگشت به خویش» در روزنامه کیهان (۱۳۵۵)

309-137-1389-7-25-11-42-27-EE00

انتشار «بازگشت به خویش» در روزنامه کیهان

این سلسله مقاله از شریعتی در روزنامه کیهان به دستورِ ساواک و به قصد ایجاد شبهه‌ی همکاری او با رژیم منتشر شد.

«آنچه نگرانم کرده است، ناتمام مردن نیست. مردن اگر خوب انجام شود، دیگران کار را تمام خواهند کرد و شاید بهتر، اما ترسم از «نفله» شدن است. با دست دشمن سر به نیست کردن و به گردن دوست انداختن. دیروز قیل و قال کافی‌ها برای این بود، نشد. اکنون، بی‌شرمی کیهان‌ها شاید برای همین است.» ـ ـ با مخاطب‌های آشنا (مجموعه‌آثار ۱، انتشارات چاپخش)، صفحه‌ی ۲۴۸

 

309-137-1389-7-25-11-42-27-E468نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 4, 2015 1052 بازدید       [facebook]