[]


قطعه شعری برای شریعتی | فرشته. ص (۱۳۵۸)

قطعه شعری برای شریعتی

نویسنده: فرشته. ص  ۵۸/۱۲/۱۲

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 29, 2015 747 بازدید       [facebook]