Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


همایش «شریعتی، روشنفکری، ویژگی‌ها و دغدغه‌ها» (جبهه مشارکت ایران اسلامی ـ ۲۸ خرداد ۱۳۸۶)

همایش «شریعتی، روشنفکری، ویژگی‌ها و دغدغه‌ها»

مکان: جبهه مشارکت
زمان: ۲۸ خرداد ۱۳۸۶

 

همایش «شریعتی، روشنفکری، ویژگی‌ها و دغدغه‌ها» با حضور تعدادی از شخصیت های سیاسی و استادان دانشگاه از سوی شاخه دانشجویان جبهه مشارکت برگزار شد. آقایان دکتر هادی خانیکی و حسن یوسفی اشکوری از سخنرانان این مراسم بودند.

به گزارش ایسنا «شریعتی دانشگاهی، شریعتی روشنفکر و شریعتی انقلابی» موضوع سخنان دکتر هادی خانیکی بود. او گفت بازشناسی و بازخوانی شریعتی با سه مولفه شریعتی دانشگاهی، شریعتی روشنفکر و شریعتی انقلابی به واقعیت نزدیک تر است؛ چون او  با دغدغه های بسیار به سه حوزه دانشگاه، اندیشه و جامعه، پرداخت و در هر سه حوزه به سطح تاثیر گذاری های منحصر به فردی در دوران خویش دست یافت. وی افزود که برای شناخت هریک از این چهره ها در آغاز نیازمند فهم گفتمان مسلط دوران شریعتی و گفتمان شریعتی هستیم. این مدرس دانشگاه  در ادامه اظهار داشت: در تحلیل گفتمان باید برای بررسی یک متن گفتاری یا نوشتاری به فراتر از خود متن رفت و بافت یا زمینه آن را یافت. صورت  زبانی  بخشی از شبکه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است ، از این رو هر متنی از یک سو بر اساس روابط  درون متنی و از سوی دیگر با تکیه بر موقعیت متن و بافت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی مورد داوری قرار می گیرد. گفتمان  فرآیند  و متن فرآورده آن است، لدا نباید گفتمان را با متن های ایستا و جامد اشتباه گرفت؛ باید رابطه دیالکتیکی  میان ساختارها، کنش ها و زبان را جست و به مدد توصیف متن(شناخت اجزا)، تفسیر (یافتن نسبت متن با گفتارهای جاری دیگر) و تبیین آن (شناخت موقعیت و زمینه های اجتماعی و سیاسی) از گفتمان و متن رمز گشایی کرد و به توانش دریافتی(ارتباطی) هم سنگ  رسید.  این مدرس ارتباطات افزود: گفتمان مسلط دوران شریعتی- به ویژه شریعتی متاخر- گفتمان مبارزه است که در صورت بندی یک دشمن، امپریالیسمو یک رقیب، مارکسیسم به تعبیر خود او به تصویر درآمد، البته این گفتمان مسلط سیاسی با تنازع دیرین میان مدرنیته و سنت نیز در عرصه فرهنگ و اجتماع رو به رو بود. دکتر شریعتی از پایگاه  و منظر دین به میدان آمد و تلاش های فراوانی کرد تا کارآیی و کارآمدی دین را در مبارزه علیه امپریالیسم در رقابت با مارکسیسم، هم چنین در پاسخ به  مدرنیته نشان دهد  و شریعتی روشنفکر در این میانه قابل فهم و شایسته داوری است.

حسن یوسفی اشکوری گفت: شریعتی می خواست انسجام فکری به نسل آن زمان بدهد تا جوان آن نسل بتواند مکتبی استوحسن یوسفی اشکوری گفت: شریعتی می خواست انسجام فکری به نسل آن زمان بدهد تا جوان آن نسل بتواند مکتبی استوار بر اندیشه های بومی و اعتقادی کشور خود داشته باشد. این محقق علوم دینی که در همایش «شریعتی، روشنفکری، ویژگی ها و دغدغه ها» که از سوی شاخه دانشجویان جبهه مشارکت اسلامی برگزار شده بود سخن می گفت با بیان اینکه موقعیت و منزلت دکتر شریعتی در جریان تاریخ معاصر ما به ویژه در نو اندیشی دینی به گونه ای است که پس از سی سال بی بدیل به نظر می رسد گفت: این را از باب تجلیل او نمی گویم بلکه از باب توصیف واقعیت می گویم و به این واقعیت حتی مخالفان وی نیز واقفند. وی افزود: یکی از عواملی که باعث شده شریعتی همچنان مخاطبان گسترده ای از طریق  مکتوب یا نوار داشته باشد، این است که جزء معدود اندیشمندان مسلمانی است که هم به هنر توجه کرده و هم هنر را به مذهب پیوند زده است. اشکوری با بیان اینکه شریعتی توانست شور و شعور را به هم پیوند دهد، ادامه داد: در میان متفکران معاصر ما دو نفر هستند که علاوه بر علم و تعقل و خردمندی در آثارشان  از تعشق یعنی عشق و احساس عمیق در کلام نسبت به دین برخوردارند؛ یکی دکتر شریعتی و دیگری اقبال لاهوری است که هم عاقلانه و هم عاشقانه سخن گفته اند.

منبع: روزنامه قیام (۲۹ خرداد ۱۳۸۶)


≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 29, 2020 580 بازدید       [facebook]