[]


علی شریعتی، ملاقاتی این بار متفاوت؛ عباس منوچهری( ۱۳۹۶)

علی شریعتی، ملاقاتی این بار متفاوت

نویسنده: دکتر عباس منوچهری، مترجم علی خالندی، تهران، نشر نگارستان اندیشه،  چاپ اول ۱۳۹۶، قطع رقعی، تعداد صفحات ۳۲۹.

 

187

 

Meeting  Again Differently: Historical trajectories and the Hermentics of Difference

کتاب «علی شریعتی؛ ملاقاتی این بار متفاوت» اثر عباس منوچهری و با ترجمه علی خالندی به تازگی وارد بازار کتاب شده است.  این اثر که در چهار بخش و در ده فصل نگاشته شده، مجموعه تحقیقات مستقلی است که توسط دکتر عباس منوچهری با الهام از آراء شش متفکر، ابن خلدون، سهروردی، نیچه، هایدگر، شریعتی ، داسل(اندیشمند معاصر آرژانتینی)، دالمایر و ادوارد سعید انجام شده است. برخی از فصول این کتاب در مجلات اروپایی و آمریکایی در گذشته به چاپ رسیده است. به عنوان مثال: فصل اول در مجله پژوهش در باره جامعه شناسی تاریخی ابن خلدون منتشر شده و در این کتاب به عنوان چهارچوب نظری برای تحلیل تاریخی آمده است. فصل دوم، تحقیقی است که در دانشگاه کلمبیا در دوران دکتری دکتر عباس منوچهری نوشته شده. مقاله سوم در کنفرانس «امپریالیزم فرهنگی» در شهر تریر آلمان ارائه شده و به زبان های انگلیسی و آلمانی منتشر شده. فصل چهارم مقاله ای است درباره اندیشه پسا استعماری ادوارد سعید. فصل پنجم با همکاری دالمایر در کتابی با عنوان «گفتگوی تمدنی و اندیشه سیاسی؛ مقالات تهران. فصل ششم مقاله ای است که به زبان های اسپانیایی و انگلیی در ژورنال اینترنتی پلی لوگ به چاپ رسیده . فصل هفتم تلفیق سه مقاله درباره «انسان، هویت و والایی» است که از جمله در فصلی از کتاب«فراسوی رنج و رویا: روایتی دلالتی- پارادایمی» از اندیشه سیاسی در گذشته به چاپ رسیده است. فصل هشتم و نهم رابطه میان حق و فضیلت مبتنی بر آراء سهروردی و هایدگر است که در مجله جاویدان خرد به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است. در مقدمه ذکر شده است که حتی«فصولی که درباره آراء شریعتی نبوده اند همگی به صورت بارزی تحت تاثیر اندیشه شریعتی بوده اند.»

در مجموع موضوع کتاب بررسی پاسخ های گوناگون به مسايل برآمده از جنگ و سلطه به ویژه در زمانه جهانی و رویکرد تمدنی است. جنگ و سلطه در مسیر درافکندن جهانی خالی از خشونت و نیل به صلح و همزیستی است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 11, 2018 1294 بازدید       [facebook]