[]

گواهی اشتغال به تدریس (دی ۱۳۴۹)

گواهی اشتغال به تدریس برای معافیت از خدمت

(بیشتر…)

تذکر به شریعتی در مورد حضور و غیاب دانشجویان (بهمن‌ ۱۳۴۹)

تذکر به شریعتی در مورد حضور و غیاب دانشجویان

(بیشتر…)

پاسخ به شکایت شریعتی (اسفند ۱۳۴۹)

پاسخ شورای سازمان امور اداری و استخدامی به شکایت شریعتی

(بیشتر…)

انتقال موقت از دانشگاه به وزارت علوم (مهر ۱۳۵۰)

انتقال موقت علی شریعتی به پیشنهاد وزارت علوم

(بیشتر…)

تمدید مدتِ مأموریت در وزارت علوم (اردیبهشت ۱۳۵۱)

تمدید مدتِ مأموریت در وزارت علوم بنا به پیشنهاد وزارت علوم

(بیشتر…)

حکم بازنشستگی (دی ۱۳۵۲)

حکم بازنشستگی در سن چهل سالگی

(بیشتر…)