[]

علی شریعتی قبل از آغاز فعالیت های خود در حسینیه ارشاد و چاپ آثارش توسط انتشارات این موسسه، چند اثر را در دهه سی و چهل به چاپ رسانده است. کتاب های ابوذر(ترجمه)، در نقد و ادب،(ترجمه) نیایش الکسیس کارل (ترجمه)، کویر و اسلام شناسی تاریخی توسط ناشرین مستقل همچون انتشارات طوس در مشهد و شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده اند. آخرین اثر به چاپ رسیده با عنوان « برسد به دست پوران عزیزم…» نامه های علی شریعتی به همسرش پوران شریعت رضوی است که در سال‌های ۱۳۳۸-۱۳۳۹ از فرانسه ارسال شده است.

آثار منتشر شده قبل از حسینیه ارشاد (۱۳۳۴تا ۱۳۴۹)

آثار منتشر شده قبل از حسینیه ارشاد

(۱۳۳۴تا ۱۳۴۹)

 

(بیشتر…)

برسد به دست پوران عزیزم …؛علی شریعتی ( بهار ۱۳۹۵)

برسد به دست پوران

برسد به دست پوران عزیزم …(۱۳۳۸،۱۳۳۹)

نویسنده: علی شریعتی؛ تهران نشر کتاب آبان و نشر دید، چاپ اول ۱۳۹۵، قطع رقعی ۱۴۷ صفحه

(بیشتر…)