[]

علی شریعتی قبل از آغاز فعالیت های خود در حسینیه ارشاد و چاپ آثارش توسط انتشارات این موسسه، چند اثر را در دهه سی و چهل به چاپ رسانده است. ترجمه‌ی کتاب‌های ابوذر(جوده السحار، ۱۳۳۴)، نیایش (الکسیس کارل، ۱۳۳۹)، سلمان پاک (ماسینیون، ۱۳۴۶) و در نقد و ادب (مندور، ۱۳۴۹) و نگارش کتاب‌های راهنمای خراسان (۱۳۴۵)، اسلام شناسی تاریخی (۱۳۴۷) و کویر (۱۳۴۹) توسط ناشرین مستقل همچون انتشارات طوس در مشهد و شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده‌اند.

ابوذر (۱۳۳۴)

ابوذر

چاپ اول: ۱۳۳۴

 

شریعتی کتاب ابوذر، اثر جوده السحار را در سال ۱۳۳۴ از عربی و تحت عنوان خداپرست سوسیالیست ترجمه می کند. این کتاب در سال ۱۳۴۹ توسط رضا دانشور دستمایه‌ی خلق نمایشنامه‌ «بار دیگر ابوذر» قرار می‌گیرد که برای اولین بار در سالن تئاتر دانشکده ادبیات مشهد به روی صحنه می‌رود.

(بیشتر…)

نیایش (۱۳۳۹)

نیایش

نویسنده: الکسیس کارل، ترجمه‌ی علی شریعتی، چاپ اول: ۱۳۳۹، مشهد: انجمن اسلامی دانشجویان مشهد.

 

شریعتی کتاب نیایش را در سال‌ اول اقامت و تحصیل در فرانسه (۱۳۳۸) ترجمه کرده و به ایران ارسال می‌کند. این کتاب که ترجمه‌ی اثری از الکسیس کارل است توسط انجمن اسلامی دانشجویان مشهد در سال ۱۳۳۹ به چاپ می‌رسد.

(بیشتر…)

راهنمای خراسان (۱۳۴۵)

راهنمای خراسان

عکاس: اسد بهروزان، چاپ اول: ۱۳۴۵، سازمان جلب سیاحان، ۲۵۵ صفحه

(بیشتر…)

نیایش (مهر ۱۳۴۶)

نیایش

نویسنده: الکسیس کارل، ترجمه‌ی علی شریعتی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم: ۱۳۴۶

 

۷ سال پس از انتشار اولین چاپ کتاب «نیایش» توسط انجمن اسلامی دانشجویان مشهد، این اثر در تهران و توسط شرکت سهامی انتشار تجدید چاپ می‌شود و مقدمه‌ی این چاپ متنی‌ست از مهندس مهدی بازرگان.

(بیشتر…)

در نقد و ادب (۱۳۴۹)

در نقد و ادب

نویسنده: محمد مندور، ترجمه‌ی علی شریعتی، چاپ اول، ۱۳۴۹

 

«در نقد و ادب» کتابی است از نویسنده‌ مصری -دکتر مَندور- که به توصیه‌ی دکتر فیاض، استاد راهنمای دکتر شریعتی، شریعتی آن را در سال آخر دوره‌ی لیسانس (۱۳۳۷) در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه مشهد به عنوان پایان‌نامه از زبان عربی به فارسی ترجمه کرده است. ده سال بعد در سال ۱۳۴۶ پس از بازگشت از فرانسه، شریعتی تصمیم به چاپ این کتاب می‌گیرد و مقدمه‌ی دوم را به این منظور می‌نویسد اما چاپ آن به تعویق می‌افتد. مقدمه‌ی سوم را دکتر شریعتی به هنگام انتشار آن در سال ۱۳۴۹ ـ با تیراژ دو هزار نسخه، «با سرمایه‌ی مؤلف» و با مقدمه‌ی دکتر غلام‌حسین یوسفی ـ به کتاب افزوده است.   این مقدمه ، کمی بعد در کتاب کویر نیز تحت عنوان «خداگونه‌ای در تبعید»به چاپ می رسد. شریعتی خود این متن را در پایان درس سوم  روخوانی می کند.

(بیشتر…)

اسلام‌شناسی (دی ۱۳۴۷)

اسلام‌شناسی

چاپ اول: دی ۱۳۴۷، مشهد: چاپخانه طوس

 

کتاب «اسلام‌شناسی» در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۴۷ در چاپخانه طوس مشهد در تیراژ دو هزار به چاپ می رسد. بخش اعظم این کتاب ۶۲۷ صفحه ای دروس شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد است که توسط دانشجویان ضبط می شده و به تمامی توسط شریعتی ویراستاری دوباره شده است. «سیمای محمد» تنها متن نوشته شده این مجموعه است که در کتاب «محمد خاتم پیامبران» قبل از این مجموعه به چاپ رسیده بوده است. شریعتی این کتاب را تقدیم می کند به:
«کسانی که خود کاری نمی کنند و از اینکه دیگری کاری کند آزرده می شوند».

(بیشتر…)

کویر (اردیبهشت ۱۳۴۹)

کویر

چاپ اول: ۱۳۴۹، مشهد: چاپخانه طوس، ۲۰۰۰ نسخه

 

کتاب کویر در آخرین ماه‌های سال ۱۳۴۸ تکمیل و به چاپخانه طوس مشهد ارائه شده و در سال ۱۳۴۹ با نظارت خود شریعتی در این چاپخانه منتشر می‌شود.

(بیشتر…)