وب سایت دکتر علی شریعتی - صفحه اولوب سایت دکتر علی شریعتی - صفحه اول
 

معبودهای شریعتی

الکسیس کارل

«الکسیس کارل که تجربه‌ای بزرگ برایم بود و آن دیدن مذهب با نگاه علم بود. انسانی بود با دو بال، از آنها که همیشه آرزو می کنم....» (علی شریعتی - کویر- معبودهای من)

* درباره‌ی کارل در ویکی‌پدیا: انگلیسی

الکسیس کارل

فایل های ضمیمه :

لوئی ماسینیون

لوئی ماسینیون

«ماسینیون، گرچه بزرگ‌ترین اسلام‌شناس و شرق‌شناس جهان معاصر بود، اما زیبایی روح و جلال انسانیت و احساس ظریف پرجذبه‌ی او بیشتر در نزدیکانش اثر می‌گذاشت تا نبوغ علمی و فکریش. وی مجموعه‌ای از درخشان‌ترین زیبایی‌های ممکن در وجود یک مرد، در سیمای یک انسان، و در روح یک عالم بود.» (علی شریعتی - کویر - معبودهای من)

* درباره‌ی لوئی ماسینیون در ویکی‌پدیا: فارسی - انگلیسی

فرانتز فانون

فرانتز فانون

«و فرانتز فانون دوست شهید و اندیشمندم که زندگی‌اش را فدای ملت اسیری کرد که با آن، جز انسان بودن، هیچ پیوندی نداشت.» (علی شریعتی - کویر - معبودهای من)

* درباره‌ی فانون در ویکی‌پدیا: فارسی - انگلیسی

ژاک برک

ژاک برک

«و پروفسور برک که مذهب را نشانم داد که، از پشت عینک جامعه‌شناسی چگونه می‌توان دید و همین درس بزرگ موجب شد که صدها هزار دانستنی‌های بیهوده‌ای که در این‌جا آموخته بودم و به کارم نمی‌آمد، همه، ارجمند و به‌دردخور شد و چه داستان مفصلی است!» (علی شریعتی - کویر - معبودهای من)

* درباره‌ی برک در ویکی‌پدیا: فارسی - انگلیسی

الکسیس کارل

الکسیس کارل

«الکسیس کارل که تجربه‌ای بزرگ برایم بود و آن دیدن مذهب با نگاه علم بود. انسانی بود با دو بال، از آنها که همیشه آرزو می کنم....» (علی شریعتی - کویر- معبودهای من)

* درباره‌ی کارل در ویکی‌پدیا: انگلیسی

ژان کوکتو

ژان کوکتو

«ژان کوکتو اعجاب مرا برمی‌انگیخت و همواره با شگفتی خیره‌ای به او می‌اندیشیدم. این روح چندبعدی رنگارنگ!» (علی شریعتی – کویر - معبودهای من)

* درباره‌ی کوکتو در ویکی‌پدیا: فارسی - انگلیسی

شاندل

شاندل

«و دیگران و دیگران... پروفسور شاندل که در هیچ قالبی نتوانستم محصورش کنم و به قول جلال آل‌احمد: «هر جایی جوری بود و همه جا یک جور» و هر لحظه جلوه‌ای دیگر داشت و در همه تجلی‌های رنگارنگ و شگفتش یک روح آشکار بود و همواره از بودا تا دکارت در نوسان بود و شرق و غرب را، گذشته و آینده را، و زمین و آسمان را زیر پا می‌گذاشت و لحظه‌ای آرام نداشت و در حادثه‌ای صبح بیست‌وهشتم فوریه‌ی سال ۱۹۶۷ برای همیشه آرام گرفت.« (علی شریعتی - کویر - معبودهای من)

* طرحِ «علی - شاندل» کارِ خودِ شریعتی است.

 

 

 

 

 

 

   

طراحی و اجرا : توسعه نرم افزار منظم