دکتر علی شریعتی
     

   

وب سایت دکتر علی شریعتی، تغییراتی در ساختار و اجرا داشته است. شما در حال مشاهده ی سایت قدیمی هستید. برای مشاهده ی سایت جدید، اینجا کلیک کنید.

 

این صفحه دیگر به روز رسانی نمی شود.

 برای مشاهده ی این صفحه در سایت جدید، اینجا کلیک کنید

 

آلبوم تصاویر انقلاب

نسخه مخصوص چاپ

آلبوم تصاویر انقلاب

 


تصاویری از تاریخ انقلاب

 

نمونه مقالاتی که روزنامه کیهان بدون اجازه  شریعتی منتشر کرد:

نمونه روزنامه ها ی عربی پس از شهادت علی شریعتی

 

تصاویر شریعتی در انقلاب مردم

پس از پیروزی انقلاب

 

 

   رویدادها

      »سال 1386

 
 
 

                       کلیه مطالب و محتویات، عکسها و نوشته ها متعلق به بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی است .

                       استفاده تجاری از مطالب و تصاویر سایت ممنوع است.

اجرا : www.monazam.ir