[]
5


شریعتی در افق اندیشه‌ها؛ دفتر پژوهش‌های فرهنگی دکتر علی شریعتی (۱۳۹۸)

مجموعه‌ی دو جلدی «شریعتی در افق اندیشه‌ها»

دفتر پژوهش‌های فرهنگی دکتر علی شریعتی، تهران، انتشارات قصیده‌سرا، ۱۳۹۸

(بیشتر…)