[]
5


تأملی پیرامون شر | معصومه علی‌اکبری (خانه – موزه شریعتی ـ ۲۸ خرداد ۱۳۹۳)

تأملی پیرامون شر

معصومه علی‌اکبری
منبع: متن سخنرانی در سی‌ و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی، خانه‌ – موزه‌ی دکتر شریعتی
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳

 

«مسأله این است که «شر» هست با نام‌های بی پایان و چهره‌هاي مدام دگرگون شونده با نام خدا یا بی نام خدا. حذف خدا هم کمکی به دفع شر نخواهد کرد چون خدایان و بندگان به هم ساخته‌اند تا شر هم چنان پیش بتازد و بروبد همه چیز را حتا خودش را تا از درون خاکستر خودش، دگرباره قوی‌تر و
هیولاوارتر بیرون جهد.»

(بیشتر…)


شریعتی؛ سر منشا یک ناگهان | سوسن شریعتی (خانه – موزه شریعتی ـ ۲۸ خرداد ۱۳۹۳)

شریعتی؛ سر منشا یک ناگهان

سوسن شریعتی
منبع: متن سخنرانی در سی‌ و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی، خانه‌ – موزه‌ی دکتر شریعتی
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳

 

«سه بیست ساله مخاطب شریعتی بوده اند: بیست ساله هاي دهۀ چهل، بیست ساله هاي دهۀ شصت (هم نسلی‌هاي من) و نوعی از بیست سالگی که امروز همچنان در گفتگو با اوست. می توان پرسید که چه خصلتی در نگاه و تفکر شریعتی هست که به رغم تغییر زمانه و گفتمان ها، گفتگو با او ادامه پیدا کرده است، همچنان خشم برمی انگیزاند و طنز نیز و در هر حال همچنان میل به زد و خورد با او بقا پیدا می کند.»

(بیشتر…)