[]


روزنامه‌نگاری در فرانسه (۱۹۶۰ تا ۱۹۶۴/ ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲)

روزنامه نگاری در فرانسه

در 5 سال اقامت در فرانسه در روزنامه‌های ایران آزاد (ارگان دانشجویان) و نامه‌ی پارسی (ارگان کنفدراسیون) منظماً قلم می‌زده است.

یادداشت‌هایی از جنس سیاست و تاریخ و البته با اسم مستعار شمع.

 

جبهه ملی ایران

نشریه سازمان دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه، نشریه‌ای وابسته به جبهه ملی که علی شریعتی در دوران دانشجویی خود با نام مستعار در آن مطلب می‌نوشت.

 

 

 

826-949-1392-5-16-15-38-46-73DB

 

———————————————————————————————-

 

ایران آزاد

ایران آزاد، ارگان سازمان‌های اروپایی جبهه ملی ایران، که علی شریعتی در دوران دانشجویی خود با نام مستعار در آن مطلب می‌نوشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————

 

نامه پارسی

نامه پارسی نشریه دانشجویان ایرانی در اروپا .

 

826-953-1392-5-16-16-10-25-AB5Bنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 1, 2017 609 بازدید       [facebook]