[]


نمایش سربداران ( ۱۳۵۱)

نمایش سربداران

 

نمایش سربداران به کوشش محمد علی نجفی و تصحیح متن نمایشنامه توسط دکتر شریعتی و نقش آفرینی هاشمی طبا و میر محمود موسوی و…. در پنجم آبان ماه ۱۳۵۱ واقع در زیر زمین حسینیه ارشاد به اجرا در آمد . اما تنها یک شب به نمایش گذاشته و شب دوم حسینیه ارشاد به دستور ساواک بسته شد .

مطالبی که در این صفحه ارایه می‌شود مجموعه‌ای است از خاطرات دست‌اندکاران این نمایش .

سربداران ( خاطرات عبدالله اسفندیاری)   pdf

چند پرده از آشنایی با علی شریعتی و فعالیت در حسینیۀ ارشاد؛ سید مصطفی هاشمی‌طبا pdf

محمدعلی نجفی :شریعتی قیصر و گاو را دوست داشت

 

کتاب هنر در کویر

 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 27, 2016 685 بازدید       [facebook]