[]


شریعتی رهایی‌گر احساس مذهبی و تفکر دینی از اسارت زبان( کتاب: احیاء۲) ۳۶۷اسکن

0شریعتی رهایی‌گر احساس مذهبی و تفکر دینی از اسارت زبان

بیژن عبدالکریمی

اسکن کتاب احیاء ؛جلد ۲

زبانن شریعتی به دلیل اقتدار وجودی و غنای مفهومی‌اش که در پشت واژه واژه حرفهایش نهفته بود توانایی این را داشت که از واژه ها و زبانهای دیگر فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها نهراسد و نه تنها از آنها نگریزد که با آنها به سخن و همدلی نشیندو میدان‌‌‌های نزاع اندیشه‌ها را نه با زبان تکفیر که زبان هراس است و کینه که با زبان تفاهم که زبان اقتدار است و محبت یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.

 

 • 0
 • 1
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 25, 2015 424 بازدید       [facebook]