[]


متینگ دستجات سیاسی مشهد به طرفداری از مصدق۱۳۳۱

 

متینگ دستجات سیاسی مشهد به طرفداری از مصدق

از ساعت پنج و نیم بعد از ظهر روز جمعه ۲۷ تیر ماه متینگی از طرف ملیون خراسان ـ جمعیتهای موتلفه اسلامی ـ حزب ایران -‌کلوپ مصدق- حزب زحمتکشان ملت ایران – اتحادیه جوانان سادات حسینی- حزب پان ایرانیسم سازمان مردان مبارز و غیره در میدان شاه برپا بود و چندین هزار نفر جمعیت از طبقات مختلف حضور یافته بودند و چند نفر از ناطقین به نمایندگی از طرف کمیته متینگ نطقهای مفصلی در مورد پشتیبانی و ابراز تمایل نسبت به آقای دکتر مصدق و ادامه مبارزه ایراد نموده و اعلام داشتند که ما برای موفقیت و پیروزی نهایی دست از کوشش بر نمی داریم و برای هر گونه فداکاری و از خود گذشتی آماده بوده و وصیتنامه های خود را هم نوشته ایم .

متینگ تا ساعت ۵/۸ ادامه داشت و پس از خاتمه بیانات ناطقین جمعیت با نظم و آرامش متفرق شدند و نمایندگان جمعیت برای مخابره تلگراف به تلگرافخانه رفتند.

منبع:

خراسان ( مدیر مسئول : محمد صادق تهرانیان )

سال چهارم ؛ شماره ۸۸۴؛ ص۴

یکشنبه ۲۹/۴/۱۳۳۱نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آگوست 31, 2015 701 بازدید       [facebook]