[]


امضاء طومار۱۳۳۰

امضاء طومار

از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه متینگ اختصاصی در محل انجمن تبلیغات اسلامی با حضور اعضأء کانون نشر حقایق اسلامی و اتحادیه جوانان سادات حسینی و هیئت ابوالفضل سراب تشکیل و پس از ایراد سخنرانی‌های مفصل طوماریکه تهیه شده بود به امضاء حضار رسید ودر موقع امضاء طومار به امضاء عده کثیری رسید و در حدود ۳۵۰۰ امضاء جمع شد که پس از عکس برداری برای مجلس شورای ملی فرستاده شود . طول طومار مزبود دو متر و عرض آن ۱۳۰ سانتی متر و چندهزار امضاء فردی و دسته جمعی شده ومتن آن به این قرار است.

ربنا افرغ علینا صبرأ و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین «سوره بقره»

در این دقایق خطیر و هنگامه عجیب و بی‌نظیر تاریخی اهالی خراسان عمومأ و سکنه شهر مقدس مشهد بالخصوص ضمن اظهار تنفر شدید از رأی جابرانه و توصیه خیانتکارانه دیوان داوری لاهه آمادگی خود را برای اطاعت از اوامز پیشوای مذهبی مسلمانان جهان حضرت آیت‌الله کاشانی و پشتیبانی از دولت جناب آقای دکتر مصدق با بذل مال و جان به جهانیان اعلام می دارد و این تعهد‌نامه که به امضاء معتمدین اهالی دیندار و وطن دوست خراسان رسیده است به عنوان سند برای موقع لزوم به مجلس شورای ملی تقدیم می گردد و روزگار نیز وظیفه دار است این سند لیاقت و رشد اجتماعی این ملت را از دستبرد حوادث مصون و محفوظ داشته وجهة افتخار و سر افرازی اخلاف و اعقاب ما به آیندگان ارائه نمایند .

به تاریخ بیست سوم تیر ماه ۱۳۳۰

(تصویر میتینگ روز یکشنبه در میدان شاه صفحه اول)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آگوست 31, 2015 622 بازدید       [facebook]