[]


دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز۱۳۴۲

16دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک. تاریخ گزارش: مهرماه ۱۳۴۲.

 

 

 

  • 17
  • 18
  • 16


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 15, 2015 1014 بازدید       [facebook]