[]


سخنرانی وزیر ارشاد وقت، سیدمحمد خاتمی، در مورد استاد شریعتی، روزنامه کیهان ۱۳۶۶

سخنرانی وزیر ارشاد وقت، سیدمحمد خاتمی، در مورد استاد شریعتی، روزنامه کیهان

۱۳ اردیبهشت۱۳۶۶

 

522-679-1390-8-22-4-59-2-3A54نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 2, 2015 768 بازدید       [facebook]