[]


دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز۱۳۴۱

19دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک. تاریخ گزارش: تیرماه ۱۳۴۱.

 

  • 19
  • 20


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 15, 2015 922 بازدید       [facebook]