[]


واکنش ساواک درمورد ترجمه «دوزخیان روی زمین»۱۳۴۹

22ساواک و «دوزخیان روی زمین» ۴۹/۷/۱۰
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک

 

 

 

  • 22


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 14, 2015 1025 بازدید       [facebook]