[]


استعفا از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌۱۳۵۶

40استعفای شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌ ۱۳۵۶/۱

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۶، در تدارک برای خروج از کشور، علی شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌ی فاطمه‌ی زهرا در روستای کاهه استعفا می‌دهد. دست‌نویسِ استعفانامه‌ی او ضمیمه شده است.

 

  • 40


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 12, 2015 674 بازدید       [facebook]