[]


مجموعه‌ی «مارکسیسم، ضد اسلام» در روزنامه‌ی کیهان (۱۳۵۴)

307-135-1389-7-25-11-12-17-4F43

مجموعه‌ی «مارکسیسم، ضد اسلام» در روزنامه‌ی کیهان

این سلسله مقاله از شریعتی در سال ۱۳۵۴ در روزنامه کیهان به دستورِ ساواک و به قصد ایجاد شبهه‌ی همکاری او با رژیم منتشر شد.

این سلسله مقاله از شریعتی در روزنامه کیهان به دستورِ ساواک و به قصد ایجاد شبهه‌ی همکاری او با رژیم منتشر شد. شریعتی همان سال شکایت‌نامه‌ای علیه روزنامه کیهان به کمک دکتر احمد صدرحاج‌سیدجوادی تهیه کرد.

«آنچه نگرانم کرده است، ناتمام مردن نیست. مردن اگر خوب انجام شود، دیگران کار را تمام خواهند کرد و شاید بهتر، اما ترسم از «نفله» شدن است. با دست دشمن سر به نیست کردن و به گردن دوست انداختن. دیروز قیل و قال کافی‌ها برای این بود، نشد. اکنون، بی‌شرمی کیهان‌ها شاید برای همین است.» –با مخاطب‌های آشنا (مجموعه‌آثار ۱، انتشارات چاپخش)، صفحه‌ی ۲۴۸

307-135-1389-7-25-11-12-17-8C9Fنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 4, 2015 1357 بازدید       [facebook]